USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 299

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodu a platbách, podepsaná v Brně dne 11. září 1991 (tisk 1083)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 6. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o vzájemném obchodu a platbách, podepsanou v Brně dne 11. září 1991.

J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. A.
Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP