USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 297

k volbě členů Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání (tisk 1340)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 4. a 5. března 1992 zvolilo členy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

prof. Igora Ciela

PhDr. Vladimíra Justa , CSc.

Ivana Medka


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP