USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 296

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), podepsaný v Bernu dne 20. prosince 1990 (tisk 1226)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Protokolem o změnách Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), podepsaným v Bernu dne 20. prosince 1990.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP