USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 295

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Protokol o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (článek 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10. května 1984 (tisk 1117)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Protokolem o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví (článek 3 bis), podepsaný v Montrealu dne 10. května 1984.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP