USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 293

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Smlouva mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsaná v Krakově dne 6. října 1991 (tisk 1084)

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 5. března 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Polskou republikou o dobrém sousedství, solidaritě a přátelské spolupráci, podepsanou v Krakově dne 6. října 1991.


J. Syč v.r.
L. Žáček v.r. v z.
Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP