USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 286

k návrhu prvního místopředsedy FS Z. Jičínského

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. března 1992 pověřilo ústavně právní

výbory obou sněmoven, aby připravily návrh ústavního zákona, kterým se doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o

československé federaci, ve znění pozdějších předpisů (změna pětiletého volebního období FS na čtyřleté).

L. Žáček v.r.
J. Syč v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP