USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 285

k návrhu na složení komise pro zjišťování výsledků voleb k volbě členů, předsedy a místopředsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 4. března 1992 zvolilo členy komise pro zjišťování výsledků voleb k volbě členů, předsedy a místopředsedy Federální rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Sněmovny lidu Sněmovny národů

Kakačku Jozefa Gémesiho Karola

Kladiva Aleše Hradílka Tomáše

Molnára Ladislava Kvasničku Ladislava

Němcovou Danu Fričara jana

Tvrdou Zuzanu Oleje Jozefa

Žáčka Ladislava Šedoviče Jozefa.


L. Žáček v.r.
J. Syč v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP