USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 283

k účasti náměstka ministra finančí ČSFR Ing. Ivana Kočárníka, CSc. na jednání 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. března 1992 vyjádřilo souhlas s účastí Ing. Ivana Kočárníka, CSc., - náměstka ministra financí ČSFR při porjednávání druhého bodu 21. společné schůze SL a SN vládního návrhu zákona o zvýšení důchodu v roce 1992 (tisk 1231).


L. Žáček v.r.
J. Syč v.r.
A.Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP