USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 281

k interpelaci poslanců FS na předsedu vlády ČSFR JUDr. M. Čalfu ve věci činnosti zpravodajských služeb FS ČSFR na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. února 1992 prohlásilo interpelaci poslanců FS J. Soukupa, L. Lise, A. Rajniče a P. Jégla na předsedu vlády ČSFR ve věci činnosti zpravodajských služeb za naléhavou.

F. Houška v.r.
M. Kurťák v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění


Přihlásit/registrovat se do ISP