USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 278

ke zprávě vlády ČSFR o dosavadním průběhu kupónové privatizace

(tisk 1248)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. února 1992 přijalo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů

1. berou na vědomí

a) předloženou zprávu vlády ČSFR o dosavadním průběhu kupónové privatizace (tisk 1248)

b) skutečnost, že akcie z Fondů národního majetku mohou být převedeny až po přijetí zákonů regulujících kapitálový trh

2. konstatují, že zpráva vlády ČSFR o dosavadním průběhu kupónové privatizace (tisk 1248) popisuje vcelku objektivně stav dosavadního vývoje kupónové privatizace

3. požadují

a) od vlády ČSFR, aby předložila návrhy zákonů, které budou regulovat vznik a činnost investičních společností a fondů a dalších zákonů nutných pro regulaci kapitálového trhu v takovém termínu, který by umožnil jejich projednání ještě v tomto volebním období ČSFR

b) od předsednictva FS ČSFR, aby přednostně zařadilo návrhy těchto zákonů na jednání výborů a společné schůze Federálního shromáždění spolu s návrhy zákonů o střetu zájmů (tisk 1115 a 1116).

F. Houška v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP