USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 277

ke schválení jmenování JUDr. Karla Jungwierta za soudce Nejvyššího soudu ČSFR (tisk 1252)

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. února 1992 ve smyslu § 38 zákona č. 335/1991 Sb., o soudech a soudcích schválilo jmenování

JUDr. Karla Jungwierta

za soudce Nejvyššího soudu České a Slovenské Federativní Republiky.

F. Houška v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP