USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 275

k návrhu na doplnění pořadu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 17. února 1992 doplnilo pořad schůze o bod:

Schválení jmenování soudců Nejvyššího soudu ČSFR JUDr. I. Burgera a JUDr. Karla Jungwierta (tisk 1252) a návrh usnesení Sněmovny lidu a Sněmovny národů (tisk 1288).

F. Houška v.r.
A. Dubček v.r.
F. Magyar v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP