USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 271

k návrhu politického grémia na změnu návrhu programu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 30. ledna 1992 na návrh politického grémia

a) zařadilo projednávání bodu: Závěrečná zpráva vyšetřovací komise FS pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 (tisk 1236) na čtvrtek 30. ledna 1992 (jednání 7. dne bude do 22.00 hodin)

b) bod: Zpráva vlády ČSFR o průběhu a technickém zajištění kupónové privatizace (tisk 1248) zařadilo na pondělí 17. února 1992.

M. Kurťák v.r.
M. Pohanka v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP