USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 269

o návrhu na zařazení návrhu zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě (tisk 1114) do programu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. ledna 1992 zařadilo do programu 20. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů projednávání návrhu zákona o prodloužení dovolené vojáků v činné službě (tisk 1114) a návrh usnesení VBB SL a SN (tisk 1195).

F. Houška v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP