USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 268

k žádosti poslance SN M. Zemana o předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů

za I. - IV. čtvrtletí 1991

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 29. ledna 1992 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění žádá vládu ČSFR, aby v souladu s § 11, odst. 1 zákona č. 563/1990 Sb., o rozpočtových pravidlech federace, předložila Federálnímu shromáždění zprávu o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. IV. čtvrtletí 1991 tak, aby tato zpráva po projednání výbory mohla být projednána na 21. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů FS ve dnech 3. - 13. března 1992.

M. Kurťák v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP