USNESENÍ FEDERÁNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 267

k návrhu poslance SL M. Šidíka na vypuštění bodu Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. k usnesení SN č. 339 ze dne 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009)

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 vypustilo z programu 20. společné schůze SL a SN bod: Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. k usnesení SN č. 339 ze dne 2. 10. 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009) a tento bod přeřadilo na program 21. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

M. Kurťák v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP