USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 265

ke zmírnění sociálních dopadů

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění doporučuje vládě ČSFR, aby zvážila politický dopad mnohonásobného zvýšení ceny paliva a zvýšení nájemného a přijala potřebná opatření na zmírnění sociálních dopadů uvedených zvýšených životních nákladů.

F. Magyar v.r.
F. Houška v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP