USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 264

k novému projednání interpelací poslanců FS

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 přijalo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR žádá předsedu vlády, aby příslušní členové vlády osobně projednali výhrady k odpovědím na interpelace s interpelujícími, z jednání pořídili zápis a o výsledcích informovali Federální shromáždění na 21. společné schůzi SL a SN.

Jedná se o interpelace poslanců

Sněmovny lidu: B. Hubálka (interpelace č. 629, 793 a 844) M. Jansty (interpelace č. 1076)

Sněmovny národů: M. Zemana (interpelace č. 949) M. Kováče (ústní interpelace)

F. Magyar v.r.
F. Houška v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP