USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 263

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace poslanců FS

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 28. ledna 1992 vzalo na vědomí odpovědi předsedy vlády ČSFR JUDr. M. Čalfy

tisk 1046 - na interpelaci poslanců FS (tisk 899)

tisk 1051 - na interpelaci poslanců M. Jansty a P. Dostála (tisk 970)

tisk 1181 - na interpelaci poslanců J. Vidíma, Š. Bačinského, S. Devátého, J. Pospíšila a Š. Glezga (tisk 1139)

tisk 1182 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110)

tisk 1186 - na interpelaci poslanců M. Jansty a P. Dostála (tisk 1076) místopředsedy vlády ČSFR JUDr. P. Rychetského

tisk 1179 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) místopředsedy vlády ČSFR RNDr. J. Mikloška, DrSc.

tisk 1104 - na interpelaci poslanců M. Bláhy, O. Világiho, J. Kukučky, E. Sándorové a E. Sahligerové (ústní) místopředsedy vlády ČSFR a ministra zahraničních věcí ČSFR J. Dienstbiera

tisk 1122 - na interpelaci poslanců J. Petrové, J. Pospíšila, J. Vidíma a S. Devátého (tisk 1016)

tisk 1134 - na interpelaci poslanců O. Pavúkové, M. Vrabce, J. Molnára (tisk 986)

tisk 1170 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministra hospořáství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. tisk 1187 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministra vnitra ČSFR Ing. J. Langoše

tisk 1050 - na interpelaci poslanců J. Kosa, J. Svobody (tisk 1019) tisk 1070 - na interpelaci poslanců J. Kosa, J. Svobody (tisk 1020) ministra práce a sociálních věcí ČSFR P. Millera

tisk 1180 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministra zahraničního obchodu ČSFR Ing. J. Bakšaye tisk 1145 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministra dopravy ČSFR Ing. J. Nezvala

tisk 1207 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministra spojů ČSFR Ing. E. Ehrenbergera

tisk 1201 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110) ministryně kontroly ČSFR Ing. K. Kořínkové, CSc.

tisk 1140 - na interpelaci poslanců FS (tisk 1110)

F. Magyar v.r.
F. Houška v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP