USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 262

k návrhu politického grémia na porušení rozpravy a projednávání návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A a 1212)

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 23. ledna 1992 přerušilo rozpravu a projednávání návrhu ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o čs. federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A a 1212) do té doby, než skončí jednání ČNR a SNR o státoprávním uspořádání, do pondělí 17. února 1992 (ev. úterý 18. února 1992).

M. Kurťák v.r.
F. Magyar v.r.
v z. Z. Jičínský v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP