USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 260

k návrhu pořadu a postupu jednání 20. společné schůze Sněmovny

lidu a Sněmovny národů FS konané ve dnech 21. - 31. ledna 1992

Federální shromáždění na 20. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 21. ledna 1992 schválilo tento návrh pořadu a postupu jednání 20. společné schůze S a SN FS konané ve dnech 21. - 31. ledna 1992

1. Vládní návrh, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu FS ČSFR Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, přijatá v Římě dne 4. 11. 1950, ve znění protokolů č. 3, 5, 8 a 9 a protokoly k Úmluvě č. 1, 2, 4, 6 a 7 (tisk 1176)

2. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 327/1991 Sb., o referendu (tisk 1055)

3. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 490/1991 Sb., o způsobu provádění referenda, a zákon č. 491/1991 Sb., o organizaci Ústavního soudu a o řízení před ním (tisk 1079)

4. Návrh ústavního zákona o způsobu přijetí nové Ústavy ČSFR (tisk 1054)

5. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci ve znění pozdějších předpisů (tisk 1071/A Návrh ústavního zákona o změnách Federálního shromáždění a zřízení Federální rady (tisk 1077)

6. Návrh ústavního zákona, kterým se mění a doplňuje ústavní zákon č. 143/1968 Sb. (tisk 1077)

7. Odpovědi na interpelace poslanců

8. Interpelace a otázky poslanců

9. Zpráva o dodržování lidských práv v ČSFR (tisk 1111), předložená místopředsedou vlády ČSFR RNDr. J. Mikloškem, DrSc., generálním prokurátorem ČSFR JUDr. I. Gašparovičem a ministrem vnitra ČSFR Ing. J. Langošem

10. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 47/1990 Sb., o volbách do Federálního shromáždění ve znění zákonného opatření předsednictva FS č. 208/1990 Sb. (tisk 1074) Návrh zákona o volbách do Federálního shromáždění (tisk 1125)

11. Vládní návrh zákona o Vojenském obranném zpravodajství (tisk 1038)

12. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku na jiné osoby (tisk 925)

13. Návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisk 928)

14. Závěrečná zpráva vyšetřovací komise Federáního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989

15. Zpráva generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu (tisk 892) Informace ke zprávě generálního prokurátora o stavu trestního stíhání prominentů bývalého režimu (dodatek k tisku 892)

16. Informace ministra hospodářství ČSFR Ing. V. Dlouhého, CSc. k usnesení SN č. 339 ze dne 2. října 1991 k problematice zemědělství (tisk 1009)

17. Návrh usnesení FS k žádosti poslance SN M. Zemana k předložení zprávy vlády ČSFR o plnění státního rozpočtu federace a souhrnu státních rozpočtů za I. - IV. čtvrtletí 1991 (tisk 1219)

18. Zpráva vlády ČSFR o průběhu a technickém zajištění kupónové privatizace.

F. Houška v.r.
F. Magyar v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP