USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 253

k návrhu na volbu předsedy presidia Federálního fondu národního majetku

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1991

zvolilo
předsedou presidia Federálního fondu národního majetku
Ing. Jana Víta


P. Kulan v. r., L. Žáček v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP