USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 252

k návrhu na volbu 9. člena presidia Federálního fondu národního majetku

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. prosince 1991

zvolilo
devátým členem presidia Federálního fondu národního majetku
Ing. Milana Chrtka


P. Kulan v. r., L. Žáček v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP