USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 250

k návrhu na volbu kandidáta na funkci soudce Ústavního soudu ČSFR

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 18. prosince 1991

zvolilo

kandidátem na funkci soudce Ústavního soudu ČSFR

JUDr. Irenu Karpíškovou

F. Magyar v. r., L. Žáček v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP