USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 243

k návrhu na odložení projednávání návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisky 928 a 1106)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. 12. 1991 odložilo projednávání návrhu zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (tisky 928 a 1106) do doby, než k upravenému znění tisků zašle dle § 39 zákona o jednacím řádu Federálního shromáždění vláda ČSFR, ČNR a SNR stanovisko.

P. Kulan v. r. F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP