USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 239

k návrhu na volbu členů presidia a dozorčí rad Federálního fondu národního majetku (tisk 975)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů ve dnech 6. a 10. prosince 1991 zvolilo

členy presidia Federálního fondu národního majetku
Ing. Rudolfa Bokštefla
Ing. Jana Klacka
Ing. Josefa Kučeráka
JUDr. Dagmar Lastoveckou
Dr. Václava Novotného
Ing. Václava Petříčka, CSc.
Ing. Jaroslava Šulka
Ing. Jana Víta


členy dozorčí rady Federálního fondu národního majetku
Čestmíra Čejku
Ing. Jana Kelo
Ing. Miloslava Kohoutka
Doc. Ing. Jozefa Makúcha, CSc.
Ing. Jiřího Tesaře, CSc.


L. Žáček v. r. P. Kulan v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění

Přihlásit/registrovat se do ISP