USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 237

k návrhu na volbu dvanáctičlenné komise pro tajnou volbu členů presidia a členů dozorčí rady Federálního fondu národního majetku ČSFR

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 6. prosince 1991 zvolilo dvanáctičlennou volební komisi ve složení

Sněmovna liduSněmovna národů
poslanciposlanci
Michal BláhaEdita Bellušová
Miroslav JanstaJaroslav Cuhra
Erich KřížFrantišek Kubíček
Aleš KladivoOľga Pavúková
Vladislav NiedobaJaromír Patočka
Ivan ŠimkoJan ŠternP. Kulan v. r., F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP