USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 231

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Rámcová dohoda o finanční spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskou investiční bankou podepsaná v Praze dne 16. července 199 (tisk 962)

Federální shromáždění na 19. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 3. prosince 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Rámcovou dohodou o finanční spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Evropskou investiční bankou podepsanou Praze dne 16. července 1991.

F. Magyar v. r., P. Lux v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP