USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 230

k návrhu kandidátů na funkce soudců Ústavního soudu České a Slovenské Federativní Republiky (tisk 964)

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 7. listopadu 1991 navrhlo na funkce soudců Ústavního soudu ČSFR tyto kandidáty

JUDr. Zdeňka Kesslera

JUDr. Ernesta Valko

doc. JUDr. Vladimíra Čermáka

JUDr. Vlastimila Ševčíka prof.

JUDr. Mariána Poslucha

JUDr. Jána Vosčeka

doc. JUDr. Petera Kresáka.


F. Houška v.r.
A. Dubček v.r.
F. Magyar v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP