USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 227

ke Zprávě o zahraniční politice ČSFR (tisk 973)

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 13. listopadu 1991 schválilo toto usnesení:

Sněmovna lidu a Sněmovna národů berou na vědomí doporučení zahraničních výborů Sněmovny lidu a Sněmovny národů odložit vystoupení společných zpravodajů sněmoven k předložené Zprávě o zahraniční politice ČSFR a k expozé místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí ČSFR Jiřího Dienstbiera a rozpravu k této Zprávě na začátek 19. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


R. Sacher v. r.
Z. Jičínský v. r.
J. Syč v. r.
v. z.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP