USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ *

215

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky na interpelace podané poslanci Federálního shromáždění

Federální shromáždění na 18. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 1. listopadu 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění bere na vědomí

- odpověď předsedy Federální vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 818) na interpelaci skupiny poslanců (tisk 778)

- odpověď předsedy Federální vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 840) na interpelaci poslanci M. Ransdorfa a F. Magyara (ústní a tisk 451)

- odpověď předsedy Federální vlády ČSFR Mariána Čalfy (tisk 843) na interpelaci poslanců P. Jégla, L. Lise a J. Soukupa (tisk 645)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 626) na interpelaci poslanců G. Rothmayerové, O. Pavúkové a P. Dostála (tisk 539)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 663) na interpelaci poslanců G. Rothmayerové a Michala Prokopa (ústní)

- odpověď místopředsedy Federální vlády ČSFR Pavla Rychetského (tisk 787) na interpelaci poslanců P. Dostála, J. Špačka, J. Mečla a F. Šamalíka (tisk 748)

- odpověď ministra hospodářství vlády ČSFR Vladimíra Dlouhého (tisk 411) na interpelaci poslanců J. Gebase a dalších (tisk 360)

- odpověď ministra hospodářství vlády ČSFR Vladimíra Dlouhého (tisk 816) na interpelaci skupiny poslanců FS (tisk 775)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk

528) na interpelaci poslanců S. Pánise a E. Zálešákové (tisk 483)

- odpověď ministra vnitra vlády ČSFR Jána Langoše (tisk 819) na interpelaci poslanců FS P. Dostála, F.Šamalíka, V. Sochora, I. Fišery, P. Uhla, V. Šilhána, J. Špačka a J. Wágnera (tisk 783)

F. Magyar v.r.
F. Houška v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP