USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

211

k odpovědím členů vlády České a Slovenské Federativní Republiky

na interpelace podané poslanci Federálního shromáždění

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. a 9. října 1991 schválilo toto

usnesení:

Federální shromáždění bere na vědomí

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí

Jiřího Dienstbiera (tisk 803) na interpelaci poslanců D. Drešerové, J. Sedláka, J. Maštalky, J. Svobody (tisk 715)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí

Jiřího Dienstbiera (tisk 824) na interpelaci poslanců K. Gemésiho a O. Világiho (tisk 724)

- odpověď místopředsedy vlády a ministra zahraničních věcí

Jiřího Dienstbiera (tisk 823) na interpelaci poslanců FS (tisk 775)

- odpověď ministra - předsedy Federálního výboru pro životní prostředí ČSFR Josefa Vavrouška (tisk 492) na interpelaci poslanců J. Bureše, S. Žaluda, L. Voleníka (tisk 435)

F. Magyar v. r.
S. Matochová v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP