USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 210

k návrhu na vyhlášení Federálního shromáždění k otázkám

referenda (tisk 897)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 9. října 1991 přijalo toto vyhlášení:

Federální shromáždění ČSFR si uvědomuje svoji odpovědnost za osud státu, jehož je zákonodárným sborem. V plné shodě s prezidentem republiky i ono klade důraz na ústavnost všech dalších kroků.

Výbory Federálního shromáždění projednávají návrhy zákonů i usnesení, týkající se referenda o státoprávním uspořádání. Po vyjádření obou národních rad budou tyto návrhy projednány na příští 18. společné schůzi Federálního shromáždění.

Na návrh politického grémia budou poslanci různých stran a hnutí hledat možnosti dohody ve formulaci otázky referenda v ostatních zatím sporných bodech tak, aby se projednávání návrhů zbytečně neprotahovalo.

Poslanci Federálního shromáždění vyzývají obě národní rady, aby urychlily jednání o smlouvě mezi oběma republikami tak, aby umožnily Federálnímu shromáždění intenzivnější přípravu nové Ústavy ČSFR. Zároveň žádají politické strany a hnutí i další veřejně činné osoby, aby využily všech možností k nalezení dohody o ústavní řešení státoprávního uspořádání ČSFR a přijetí nových ústav republik i federace.

Poslanci zároveň děkují občanům za jejich odpovědný postoj, který projevili podpisovou akcí za společný stát.

S. Matochová v. r.
A. Dubček v. r.
F. Magyar v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP