USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 209

k situaci v Chorvatsku (tisk 885)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu

a Sněmovny národů dne 9. října 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění

- vyjadřuje podporu stanovisku představitelů Maďarska, Polska a ČSFR k situaci v Jugoslávii, které přijali v Krakově dne 6. 10. 1991 a které přednesl ve Federálním shromáždění 9.10.1991 ministr zahraničních věcí ČSFR Jiří Dienstbier zároveň vyjadřuje podporu všem krokům mezinárodního společenství, které povedou k zastavení bojů na území Chorvatska a k pokojnému řešení situace v Jugoslávii včetně politických a ekonomických sankcí proto žádá vládu ČSFR, aby se podílela na aktivitách ES a případně i OSN, která tato společenství podniknou k řešení konfliktu v Jugoslávii a vládě doporučují, aby kladla důraz na takové formy uspořádání vztahů mezi republikami v Jugoslávii, které nebude zdrojem dalších konfliktů a které zaručí maximální uplatnění práv národních menšin na území Chorvatska, případně dalších vznikajících suverénních států v prostoru současné Jugoslávie, jak to vyžaduje rezoluce KBSE přijatá v roce 1990 v Kodani.

- žádá vládu ČSFR, aby ochotu Chorvatska i všech dalších

uchazečů o státní suverenitu z řad členů jugoslávské federace uspořádat své vztahy pokojnou cestou a respektovat při tom všechna lidská a občanská práva, zejména práva národních menšin na své území, kladla jako podmínky uznání jejich suverenity.

F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
S. Matochová v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP