USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 207

ke Zprávě generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu (tisk 892)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. října 1991 nezaujalo ke Zprávě generálního prokurátora ČSFR o stavu trestního řízení a výsledcích postihu funkcionářů bývalého režimu žádné stanovisko, tématika se přesunuje na jednání 18. společné schůze Sněmovny lidu a Sněmovny národů.

S. Matochová v. r.
F. Magyar v. r.
Alexander Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP