USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 206

k návrhu usnesení podanému poslancem SL J. Suchánkem ke Zprávě

vlády ČSFR o stavu realizace ústavních zákonů č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR, a č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR (tisk 883)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. října 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR žádá vládu ČSFR, aby neprodleně zahájila jednání se Švýcarskem a dalšími vládami ve věci zjištění existence o stavu devizových kont KSČ, KSS, KSČM, případně SSM a jejich čelných představitelů a ze zjištěných informací vyvodila příslušné důsledky.

P. Kulan v. r.
F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP