USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 205

ke zprávě vlády ČSFR o stavu realizace ústavních zákonů č.496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR, a č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR (tisk 883)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 8. října 1991 vzalo na vědomí zprávu vlády ČSFR i stavu realizace ústavních zákonů č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu ČSFR a č. 497/1990 Sb., o navrácení majetku SSM lidu ČSFR.

P. Kulan v. r.
F. Magyar v. r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP