FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 195

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu

Úmluva o předávání odsouzených osob (tisk 834)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem k Úmluvě o předávání odsouzených osob sjednané ve Štrasburku 21. března 1983.

M. Pohanka v. r.
S. Matochová v. r.
v z. Z. Jičínský v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP