FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 193

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu

Evropská úmluva o vydávání (tisk 836)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem k Evropské úmluvě o vydávání sjednané v Paříží 13. prosince 1957 s výhradou, že průvoz osob podle článku 21 bude povolen jen za podmínek, za kterých se dává souhlas s vydáním.

M. Pohanka v. r.
S. Matochová v. r.
v z. Z. Jičínský v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP