FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 192

k vládnímu návrhu, kterým se překládá Federálnímu shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu

Evropská úmluva o potlačování terorismu (tisk 837)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. září 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem k Evropské úmluvě o potlačování terorismu sjednané ve Štrasburku 27. ledna 1977.

M. Pohanka v. r.
S. Matochová v.r.
v z. Z. Jičínský v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP