FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ

ČESKÉ A SLOVENSKÉ FEDERATIVNÍ REPUBLIKY

USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 191

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění

České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Smlouva o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou

podepsaná v Praze dne 4. července 1991 (tisk 827)

Federální shromáždění na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 26. 9. 1990 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí se Smlouvou o přátelských vztazích a spolupráci mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Italskou republikou podepsanou v Praze dne 4. července 1991.

F. Magyar v. r.
S. Matochová v.r.
v z. Z. Jičínský v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromáždění
Přihlásit/registrovat se do ISP