USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 184

k návrhu poslankyně Sněmovny národů Jany Petrové

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 19. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění žádá vládu České a Slovenské Federativní Republiky, aby důsledně využívala znění ústavního zákona č. 496/1990 Sb., o navrácení majetku KSČ lidu České a Slovenské Federativní Republiky, včetně jeho preambule a z toho hlediska opět posoudila opatření, která v této oblasti přijala.

Federální shromáždění žádá vládu České a Slovenské Federativní Republiky, aby předložila zprávu o majetku SSM (zákon č. 497/1990 Sb.) tak, aby obě tyto zprávy mohly být projednány na 17. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP