USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 179

ke složení zvláštního kontrolního orgánu FS zřízeného podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 15. července 1991

zvolilo

členy zvláštního kontrolního orgánu FS zřízeného podle § 5 odst. 1 zákona č. 244/1991 Sb., o FBIS

poslance

Júlia Bobovnického (SL)

Alberta Černého (SL)

Jiřího Pospíšila (SL)

Františka Pernicu (SN)

Vlastu Parkánovou (SN)

Ladislava Kováče (SN)

Zoltána Borose (SN)

Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP