USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 178

k odpovědím členů vlády ČSFR na interpelace podané poslanci SL a SN

Federální shromáždění na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 12. července 1991

vzalo na vědomí

- odpověď ministra hospodářství ČSFR V. Dlouhého (tisk 411) na interpelaci skupiny poslanců (tisk 360)

- odpověď ministra financí ČSFR V. Klause (tisk 629) na interpelaci skupiny poslanců (tisk 539)

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 418) na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 359 a 368).

- odpověď ministra obrany ČSFR L. Dobrovského (tisk 728) na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 645)

- odpověď ministra vnitra ČSFR J. Langoše (tisk 717) na interpelaci podanou poslanci FS (ústní)

- odpověď ministra vnitra ČSFR J. Langoše (tisk 718) na interpelaci podanou poslanci FS (tisk 653)
Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP