USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 173

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění ČSFR návrh na vypovězení Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce přijaté dne 12. dubna 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy přijaté dne 18. prosince 1976 v Havaně (tisk 670)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění ČSFR souhlasí s vypovězením Smlouvy o právní ochraně vynálezů, průmyslových vzorů, užitných vzorů a ochranných známek při uskutečňování hospodářské a vědeckotechnické spolupráce přijaté dne 12. dubna 1973 v Moskvě a Dohody o vzájemném uznávání autorských osvědčení a jiných ochranných dokumentů na vynálezy přijaté dne 18. prosince 1976 v Havaně.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP