USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 171

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky Dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsaná v Budapešti dne 5. prosince 1990 (tisk 596)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném obchodě a platbách po 1. lednu 1991, podepsanou v Budapešti dne 5. prosince 1990.Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v. r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP