USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 170

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsaná v Praze dne 1. listopadu 1990 (tisk 595)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s obchodní dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky, podepsanou v Praze dne 1. listopadu 1990.Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP