USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 168

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá k vyslovení souhlasu Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky, podepsaná v Praze dne 25. října 1990 (tisk 593)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s obchodní dohodou mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Albánské lidové socialistické republiky, podepsanou v Praze dne 25. října 1990.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP