USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 167

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky k vyslovení souhlasu Dohoda o půjčce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsaná v Bruselu dne 29. května 1991 (tisk 716)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společně schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 11. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s Dohodou o půjčce mezi Evropským hospodářským společenstvím a Českou a Slovenskou Federativní Republikou podepsanou dne 29. května 1991 v Bruselu.


Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP