USNESENÍ FEDERÁLNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

č. 165

k vládnímu návrhu, kterým se předkládá Federálnímu shromáždění ČSFR k vysloveni souhlasu Úmluva OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokol OSN týkající se právního postavení uprchlíků (New York 1967) (tisk 666)

Federální shromáždění ČSFR na 16. společné schůzi Sněmovny lidu a Sněmovny národů dne 10. července 1991 schválilo toto usnesení:

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky souhlasí s přístupem České a Slovenské Federativní Republiky k Úmluvě OSN o právním postavení uprchlíků (Ženeva 1951) a Protokolu OSN, týkajícímu se právního postavení uprchlíků (New York 1967).Pohanka v.r., Kulan v.r.
A. Dubček v.r.
ověřovatelé
předseda Federálního shromážděníPřihlásit/registrovat se do ISP